صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::Savjet muslimanu naučniku fizike
نصيحة لعالم فيزياء مسلم

د . أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr. Ahmad Nedžib


Pitanje: Ja sam musliman i živim u jednoj Zapadnoj zemlji gdje lično predstavljam jednog od velikih fizičara. Meni dolaze mnogi doktori iz udaljenih zemalja na predavanja koja ja održavam kao i to da me pozivaju mnogi univerziteti radi održavanja predavanja kod njih. Također tu predstavljam i praktične vježbe. Dobitnik sam mnogih znanstvenih državnih priznanja od strane instituta za moj rad u ovoj nauci. Neka je na tome hvala Allahu za Njegove blagodati.
Ja sam također, hvala Allahu, hafiz, podučavam ljude tefsiru između akšama i jacije u halki u džamiji gdje živim. Također znam napamet nekoliko knjiga kao i to da čitam mnogo islamsku literaturu kao što su djela Ibnul Kajjima, Ibn Tejmijje i drugih učenjaka hvala Allahu.
Međutim imam jedno pitanje koje me tišti i često me rasplače a to je da li ću na onom svijetu imati nagradu za to što sam cijeli život utrošio u proučavanje i podučavanje atomske fizike? Imajući na umu i to da je fizika kao nauka veoma utjecajan faktor na izgradnji i uništenju civilizacija. Ona je osnovna za mnoge nauke bez kojih ne bi postojale također mnoge stvari u našim kućama bez njih. Također ona čovjeku povećava strah od Allahai podstiče ga da razmišlja o Allahovom veličanstvu i moći subhanehu ve te'ala.
Da li ću ja za to imati udjela na Sudnjem danu? Ili ću biti od onih uskraćenih?
Također ja učenicima držim bestplatna predavanja, pa da li ću biti za to nagrađen? Nasavjetujte nas korisnim Allah vas nagradio!

Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te'ala:

Potraga za prirodslovnim naukama, koje koriste ljudima u životu, je časna pozicija koju nam je Allah podario i na šta nam je ukazao. Posebno ako iz toga proizilaze pozitivne posljedice kao što je strah od Allaha kod nosioca te nauke. Jer Allah se boje, usitinu, učeni od Njegovih robova. Ili općenito omogućavanje muslimanima na Zemlji da dođu do snage i uprave i jačanja njihovih redova te pomaganja protiv neprijatelja. Bez razlike da li se radilo o prirodnoslovnoj nauci kao što je fizika ili o ekonomiji, proizvodnji i drugom.
Ovo je sa strane općeg sagledavanja situacije ali što se tiče lično čovjekove intrige onda tu glavnu ulogu igra namjera i cilj da bi se odredio propis o dotičnoj stvari. Ako je učenjak na poziciji kao što je ovaj brat spomenuo, tj. da je u mogućnosti da prenosi korisna tehnološka znanja i otkrića muslimanima i ako se nada nagradi od Allaha subhanehu ve te'ala onda nema sumnje po nama da će za to biti nagrađen za svoje znanje i djelo inšaAllahu tea'la.
Ali ako bude time jačao nejvernike pomagajući ih protiv muslimana svojim znanjem, naukom i mišljenjem, a posebno kada se radi o strategiji i vojsci, kao što je planiranje za makar i daleku budćnost. Onda nema sumnje da je on u opasnoj poziciji i da će snositi veliki grijeh. Na njemu je da požuri sa pokajanjem Allahu subhanehu ve te'ala prije nego što dođe Dan kada neće koristiti ni imetak ni sinovi osim onome ko dođe pred Allah čistog srca.

Ako bi ovim svojim poslom tragao za opskrbom, daleko od toga da potpomaže muslimane i suprotno, onda je na njemu da provjeri svoje namjere u okrilju onoga što smo spomenuli maločas. Pa ako mu namjera dobra i bješe dobro a ako nije onda je na njemu da je ispravi. Zbog toga što su nagrada i kazna sagrađeni na namjeri i nema nagrade osim za namjeru. Poznata je predaja od Omera b. Hattaba radijjallahu anhu da je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Djela se vrijednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je naumio.

Ono što je brat pitalac spomenuo da je hafiz Allahove Knjige i da se posvećuje proučavanju i podučavanju i pozivanja Allahu subhanehu ve te'ala na radnom mjestu i tamo gdje živi to je onda na čemu mu se može pozitivno zavidjeti i veseli ti se. Hvala Allahu Koji je stvorio u ovom ummetu ljude koje neće dunjaluk odvratiti od Ahireta niti će ga raznolikost ovosvjetskih uživanja udaljiti od veze sa Allahom subhanehu ve te'ala i zahvale Njemu za Njegove blagodati.

Nadamo se da će brat biti svojevrsno nagrađen kod Allaha subhanehu ve te'ala za održavanje predavanja i dersova, naučnih i šerijatskih, u tefsiru i drugom, u nadi za onim što je kod Allaha. Kao i to da za to neuzima nikakvu materijalnu nadoknadu. Tirmizi bilježi u svom Sunnenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Ebu Umame El Bahili rekao da je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Allah, meleki i stanovnici Zemlje i nebesa, pa čak i mrav u svojoj rupi, pa i ribe blagoslove onoga ko ljude podučava dobru. Nadamo da je to za ono što koristi ljudima u životu i poslije smrti zato što je to nauka koja donosi korist.
Ono čime možemo nasavjetovati nosioce ovih nauka jeste da približi muslimane studente i da na njih prenese ono čemu ga je Allah podučio. Posebno kada je riječ o materijalnim naukama. Možda ovo ulazi u farzi kifaje zbog toga što ne postoji veliki broj specijaliziranih muslimana sa jedne strane, i zbog monopola kojeg vrše napredne zemlje nad tehnologijom sa druge strane. Da ne govorim o nesposobnosti muslimana, pojedinčano i zajednički, u učenju ovih nauka i ulaganju truda radi njih iz materijalnih razloga.
Molimo Allaha da podari uspjeha nama i bratu koji je postavio ovo pitanje i svim muslimanima u onome što je korist za njih na ovom svijetu i vjeri.

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, i neka je selam i salavat na Muhammeda našeg vjerovjesnika, njegovu porodicu i sve ashabe.
 

د . أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr. Ahmad Nedžib
alhaisam@gmail.com

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
د.أحمد نجيب
  • كتب وبحوث علمية
  • مقالات
  • الخطب المنبريّة
  • فتاوى
  • نظم ونثر
  • القسم الإنجليزي
  • Bosanski
  • الصفحة الرئيسية